Hôm nay: 21/08/2019

Giới thiệu chung

Phòng ban

PHẢN ÁNH CỦA CƯ DÂN

Quảng cáo

Thông báo mời đấu thầu Quản lý vận hành chung cư Trung Đông

CHUNG CƯ TRUNG ĐÔNG

BAN QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm  2019

THÔNG BÁO

V/v đấu thầu Quản lý vận hành chung cư Trung Đông

Kính gửi: Quý cơ quan, doanh nghiệp

Căn cứ Quy định tại Thông tư 02/BXD về công tác Quản lý vận hành Nhà chung cư.

Xét đề nghị của Trưởng BQT chung cư Trung Đông về việc đấu thầu lại đơn vị Quản lý vận hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hiện hữu tại Toà nhà cao tầng, kết hợp trung tâm thương mại Trung Đông plaza.

Ban quản trị chung cư Trung Đông đã họp và Quyết định tổ chức đấu thầu đơn vị làm Quản lý vận hành chung cư Trung Đông giai đoạn 2019 – 2021.

Ban quản trị công bố Thông báo thay cho thư mời đối với các doanh nghiệp có pháp nhân, ngành nghề phù hợp đến nộp hồ sơ đấu thầu công tác Quản lý vận hành chung cư Trung Đông, thời hạn tối thiểu 2 năm.

Thông tin chung về việc tổ chức đấu thầu:

 1. Thời gian bán hồ sơ thầu: từ ngày 26/08/2019 đến hết ngày 05/09/2019
 2. Thời gian công bố kết quả thầu ngày: 07/09/2019
 3. Diện tích Quản lý vận hành:

- Quản lý trực tiếp: 7.760 m2, gồm 16 tầng khu căn hộ nhà ở, 01 tầng hầm và toàn bộ tiện ích chung tại chung cư.

- Quản lý gián tiếp: 1.895 m2, gồm 02 tầng và 01 lửng khu trung tâm thương mại.

 1. Giá dịch vụ quản lý vận hành:

- Dịch vụ trọn gói cho khu căn hộ (7.760 m2) là: 7.000 đồng/m2/tháng.

- Dịch vụ trọn gói cho khu trung tâm thương mại (1.895 m2): theo thoả thuận.

 1. Hình thức xét thầu: bỏ phiếu kín
 2. Thành phần xét thầu: Ban quản trị

Hồ sơ dự thầu bao gồm (chi tiết Phụ lục đính kèm).

Nơi nhận hồ sơ thầu: văn phòng BQL chung cư Trung Đông, số 30 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú.

Đầu mối: bà Nguyễn Thị Thu Hương: 0917.307.488

 

Nơi gửi:

- Các doanh nghiệp;

- Công bố trên Website và báo chí;

- Lưu BQT.

T/M BAN QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

VŨ TRỌNG TẤN

 

PHỤ LỤC 1

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THAM GIA THẦU QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Dưới đây là một số tiêu chí của Ban quản trị (BQT) đối với đơn vị đấu thầu làm công tác Quản lý vận hành chung cư Trung Đông (gọi tắt là BQL), trên cơ sở này đơn vị tham gia thầu trình bày về pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm… trong hồ sơ thầu.

 1. Yêu cầu về đơn vị tham gia thầu:
 1. Là công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh liên quan đến dịch vụ Quản lý vận hành Nhà chung cư theo quy định của pháp luật.
 2. Đơn vị trúng thầu phải có khả năng ký quỹ hoặc có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng với hạn mức tối thiểu là 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng) trong suốt quá trình làm công tác quản lý vận hành.
 3. Đơn vị trúng thầu phải mua bảo hiểm hoả hoạn và rủi ro đặc biệt (hoặc các dạng bảo hiểm tài sản tương đương) với giá trị khái toán là 5 tỷ mua trong 2 năm.
 4. Lập các phương án quản lý tại chung cư, bao gồm: nhân sự BQL và mô hình tổ chức hoạt động bộ máy. Tuỳ theo các chức danh, nhân sự có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.
 5. Lập các phương án Bảo vệ, vệ sinh, bảo trì thiết bị phù hợp với điều kiện của chung cư Trung Đông.
 6. Lập các phương án tổ chức hoạt động của tổ PCCC tại chỗ (khoảng 30 người) tại chung cư, bao gồm: trang phục bảo hộ PCCC, quy trình tập huấn, sử dụng thiết bị. Lên phương án PCCC trên cơ sở phương án đã được phê duyệt tại chung cư.
 7. Các vấn đề khác thuộc về nghiệp vụ, kỹ năng và vận hành công tác quản lý, phục vụ và tương tác giữa BQL đối với BQT và cơ quan nhà nước.
 1. Tiêu chí chấm thầu:
  • Giá thầu tốt nhất giữa các nhà thầu tham gia.
  • Các nhà thầu đáp ứng các yêu cầu nêu trên của BQT.
  • Các ưu điểm thế mạnh và các đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ công ích tại chung cư Trung Đông.

 

PHỤ LỤC 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


THƯ DỰ THẦU

 

 Kính gửi:   - Ban quản trị Chung cư Trung Đông.

 

Đơn vị tham dự thầu: …………………………………………………………..

Họ và tên người đại diện: ………………………….Chức vụ: ………………...

Địa chỉ: …………………………………………………………………….…..

Điện thoại: ……………………………………………..………………………

Căn cứ thông báo mời thầu ngày …………. của chung cư. Sau khi xem xét hồ sơ và khảo sát thực tế. Chúng tôi mong muốn được tham gia dự thầu cung cấp dịch vụ Quản lý vận hành tại chung cư Trung Đông

Thời gian thực hiện hợp đồng đề xuất là: …….. năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chúng tôi gửi thư này kèm theo hồ sơ đấu thầu gồm:

1. ……………………………………………………….…..……………………

2. ……………………………………….…..……………………………………

3. ……………………….…..……………………………………………………

4. ……….…..……………………………………………………………………

 

Tp.HCM, ngày     tháng       năm 2019

Đơn vị  tham gia dự thầu

(ký, đóng dấu)Đăng nhập thành viên

Sinh nhật trong tháng

Quảng cáo

Thống kê truy cập

 • Đang online: 17
 • Trong tuần: 70
 • Trong tháng: 580
 • Tổng truy cập: 95084