Hôm nay: 24/01/2020

Giới thiệu chung

Phòng ban

PHẢN ÁNH CỦA CƯ DÂN

Quảng cáo

KẾT QUẢ CHẤM ĐẦU ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ TRUNG ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2021

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Ban quản lý vận hành chung cư Trung Đông

------------------------

 

  Căn cứ luật đấu thầu số 13/2013 ngày 26/11/2013

   Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

   Căn cứ vào cuộc họp Ban Quản Trị ngày 08/09/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Ban quản lý vận hành chung cư Trung Đông";

   Ban Quản trị đã tổng hợp các thông tin trong hồ sơ dự thầu từ 2 nhà thầu đã nộp ngày 07/09/2019, dựa theo những tiêu chí trong hồ sơ mời thầu đưa ra, chúng tôi đã đánh giá và có kết quả, như sau:

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý tòa nhà HTC Sài Gòn

Lý do: Hồ sơ thầu hoàn chỉnh, đạt yêu cầu về giá thầu và các tiêu chí quản lý, vận hành đối với chung cư Trung Đông.

2. Tên đơn vị không trúng thầu: Công ty CP Quản lý Nhà Bản Việt

Lý do: Không đáp ứng được yêu cầu về giá thầu đối với chung cư Trung Đông.

Ban Quản Trị chung cư Trung Đông mời đại diện có thẩm quyền của Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý tòa nhà HTC Sài Gòn đến liên hệ với Ban Quản Trị chung cư tại địa chỉ: 30 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh để thương thảo, ký hợp đồng thực thiện gói thầu trong 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

   Ban Quản trị chung cư Trung Đông cảm ơn Công ty CP Quản lý Nhà Bản Việt đã quan tâm tham dự gói thầu trên và mong nhận được sự hợp tác của quý công ty những lần tiếp theo.

 

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý tòa nhà HTC Sài Gòn

- Công ty CP Quản lý Nhà Bản Việt

- Lưu BQT

T/M BAN QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

 

 

 

 VŨ TRỌNG TẤNĐăng nhập thành viên

Sinh nhật trong tháng

 • a01

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a05

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a06

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a07

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a08

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a09

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a10

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a11

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a12

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a13

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a14

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a15

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a16

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a17

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a18

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b01

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b02

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b04

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b05

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b06

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b07

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b08

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b09

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b10

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b11

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b12

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b13

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b14

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b15

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b16

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b17

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b18

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c01

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c02

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c03

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c04

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c05

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c06

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c07

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c08

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c09

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c10

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c11

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c12

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c13

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c14

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c15

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c16

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c17

  Ngày sinh: 01 - 01

 • c18

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d01

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d02

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d03

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d04

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d05

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d06

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d07

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d08

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d09

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d10

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d11

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d12

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d13

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d14

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d15

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d16

  Ngày sinh: 01 - 01

 • d18

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e01

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e02

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e03

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e05

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e06

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e07

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e09

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e10

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e11

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e12

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e13

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e14

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e16

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e17

  Ngày sinh: 01 - 01

 • e18

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f01

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f02

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f03

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f04

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f05

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f06

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f07

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f08

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f09

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f10

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f11

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f12

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f13

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f14

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f15

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f16

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f17

  Ngày sinh: 01 - 01

 • f18

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g01

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g02

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g05

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g06

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g07

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g08

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g09

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g10

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g11

  Ngày sinh: 01 - 01

 • a02

  Ngày sinh: 01 - 01

 • b03

  Ngày sinh: 01 - 01

 • g03

  Ngày sinh: 01 - 01

Quảng cáo

Thống kê truy cập

 • Đang online: 14
 • Trong tuần: 207
 • Trong tháng: 1142
 • Tổng truy cập: 110376